marți, 25 noiembrie 2014

Alege medierea

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. 

Medierea se bazeaza pe încrederea pe care parţile o acordă mediatorului, ca persoana aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile. 

Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială. Medierea poate avea loc între două sau mai multe părţi. Acestea au dreptul să îşi aleagă în mod liber mediatorul. 

Medierea se poate realiza de către unul sau mai mulţi mediatori. 

Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-şi soluţiona disputele prin mediere atât în afara, cât şi în cadrul procedurilor obligatorii de soluţionare amiabilă a conflictelor prevazute de lege. 

Medierea reprezintă o activitate de interes public. Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilitaţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.

Medierea poate fi folosita în rezolvarea oricăror tipuri de dispute dacă sunt îndeplinite următoarele conditii: disputa sa privească doar drepturile negociabile ale părţilor, drepturi personale, cele pentru care părţile nu pot dispune nu pot face obiectul medierii. părţile sunt de acord să-şi rezolve conflictul prin mediere cu ajutorul mediatorului 

Medierea vs Instanţa de judecată 

Colaborativă / Adversarială
Confidenţială / Publică
Bazata pe interese de scurtă şi lungă durată / Bazată pe drepturi
Soluţia dată de parţi va fi întotdeauna respectată şi acceptată de ambele parţi / Soluţia dată de un reprezentant al legii va fi mereu contestată de partea care a pierdut 
Păstrarea unui minim relaţional / Distrugerea relaţiilor de lungă durată
Toate părţile sunt câştigătoare / Unele părţi câştigă, altele pierd 
Este mai rapidă / Durează mai mult 
Este alternativa corectă şi complementară a procedurii judiciare / Poate fi degrevată de disputele unde parţile pot si vor să negocieze

   Medierea este reglementată prin legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata prin legea 370/2009; O.G. 13/2010 pentru transpunerea Directivei UE 2006/123/CE; prin legea nr. 202/2010 şi Legea 115/2012.

Birou de Mediatori AsociatiAdresa: Romania, București, Sector 2, Str. Vasile Lascăr nr.5-7, Etaj 1, Cam. 29, Tel. 0720-601-931; sau 0727-847-092. Email: centru.mediere@gmail.com, Program: L-V 09:00 - 17:30